April 05, 2005

SEIKO

Ang pang-ahit na ma-swerte.

No comments: